0048 22 673 55 48 info@stmech.pl
Zaznacz stronę

Wymiary do TORX

Przepychacze dla kluczy nastawnych TORX®

Oryginalny rysunek dla wgłębień kluczy TORX® pozwala w zawartych wymiarach, do wywierania wpływu na bardzo wysoki moment obrotowy, bez narażania czy wystawiania na ryzyko integralności   wgłębienia.

Przepychacze dla głowicy przepychającej seria BR-G12

Przepychacze dla głowicy przepychającej seria BR-G8

Przepychacze dla głowicy przepychającej seria BR-G16